Ga naar de inhoud

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.praktijkgroeien.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Praktijk Groei& streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat. Praktijk Groei& niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk Groei& aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Praktijk Groei& en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Praktijk Groei& garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Praktijk Groei& te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Praktijk Groei& heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Praktijk Groei& aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Praktijk Groei& zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Praktijk Groei& daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Privacyverklaring

Over Groei&

Deze (praktijkgroeien.nl) website is eigendom van:

Praktijk Groei&
Chopindreef 5, Harderwijk

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer.

De bescherming van uw persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Praktijk Groei& gebruikt en bewaart persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt. Praktijk Groei& handelt hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De op de website ingevulde persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer u het contactformulier invult, dan beschikt Praktijk Groei& over de volgende gegevens:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-nummer
  • Uw telefoonnummer (optioneel)

Wanneer u Praktijk Groei& rechtstreeks een e-mail stuurt, dan beschikt Praktijk Groei& over de volgende gegevens:

  • Uw naam of de naam die u in uw e-mailprogramma heeft ingevoerd
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer (optioneel)

Praktijk Groei& gebruikt deze gegevens uitsluitend om uw bericht te kunnen beantwoorden.
Deze gegevens worden door software waarin het contactformulier is gemaakt (Contact Form 7) opgeslagen op de webserver en worden van daaruit doorgestuurd naar een mailbox van Praktijk Groei&. Dit gebeurt via een versleutelde verbinding, die te herkennen is aan het groene slotje en de aanduiding https:// voor de URL. 

Cookies of vergelijkbare technieken

Praktijk Groei& gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Praktijk Groei& gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. De analytische cookies van Google Analytics geeft Praktijk Groei& inzicht in het gedrag van onze websitebezoekers, waarmee Praktijk Groei& de website kan optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang bewaart Praktijk Groei& persoonsgegevens?

Praktijk Groei& bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de doel(en) waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

Wilt u uw toestemming inzien of intrekken?

U kunt Praktijk Groei& te allen tijde vragen om aan u te overleggen welke persoonsgegevens Praktijk Groei& van u verwerkt. Ook kunt u op elk gewenst moment aanpassen welke gegevens Praktijk Groei& van u verwerkt of uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens helemaal intrekken. Stuur Praktijk Groei& hiervoor een verzoek per e-mail op info@praktijkgroeien.nl. Praktijk Groei& zal dan binnen 4 weken op uw verzoek reageren. 

Beveiliging

Het berichtenverkeer tussen uw pc, telefoon of tablet en deze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. Daarnaast wordt deze website door beveiligingssoftware gemonitord. Hiermee worden pogingen om van buitenaf toegang tot de beheeromgeving van de website – en zo tot persoonsgegevens – tijdig gesignaleerd en tegengehouden. Mocht er, alle beveiligingsmaatregelen ten spijt, toch een datalek voorvallen, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen in het privacybeleid

Zodra het privacybeleid wijzigt, vindt u deze wijzigingen op deze pagina terug. Praktijk Groei& stelt u daar niet actief van op de hoogte. 

Wanneer Praktijk Groei& op deze website verwijst naar een externe website, dan verlaat u onze website en kan het zijn dat u op een website terechtkomt waar cookies of trackers zijn geplaatst. Praktijk Groei& heeft hier geen inzage in en kan dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verzameling van persoonsgegevens door deze externe websites.

Door het hokje ‘Ja, ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens op een wijze zoals beschreven in de privacyverklaring’ aan te vinken, geeft u aan dat u akkoord gaat met het bovenstaande.

Open chat
Neem contact op
Heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact op.